Słuchaj radia TRD
Teraz gramy:

Podsekretarz stanu MEN na sympozjum organizowanym przez Polską Macierz Szkolną w Irlandii

Jeden cel: równe szanse dla naszych dzieci!

Polska Macierz Szkolna organizuje kolejne ważne sympozjum dla nauczycieli i pedagogów ze szkół polonijnych w Irlandii. IV Europejskie Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych odbędzie się pod hasłem: „Szkolnictwo Polonijne w dobie przemian Europy- diagnoza, rola i perspektywy”. Przedstawiciele szkół zrzeszonych w Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii i kilku krajów Europy Macierzy Szkolnych spotkają się w dniach 22 - 23 listopada br. W dublińskim Belvedere Hotel.

Jak poinformowała nas pani prezes Marta Szutkowska – Kiszkiel, dwudniowe sympozjum poświęcone edukacji polskich dzieci i młodzieży w Europie zaszczyci grono znamienitych gości. W sobotnie przedpołudnie gości powita i otworzy obrady pan Piotr Rakowski, Chargé d’Affaires Ambasady RP w Dublinie. Ze specjalnym wystąpieniem zaprezentuje się Ewa Dudek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Głos zabiorą także Grażyna Sztark, senator RP, Ligia Krajewska i Adam Kwiatkowski, posłowie na Sejm RP a także Joanna Kozińska – Frybes, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W Dublinie pojawią się również Aleksandra Kujawska (Fundacja Edukacja Dla Demokracji) i Piotr Bonisławski, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Honorowy patronat nad sympozjum objął prezes Wspólnoty Polskiej, pan Longin Komołowski oraz Kongres Oświaty Polonijnej. W gronie patronów medialnych, m.in. Twoje Radio Dublin, Polska Tygodniówka NEAR FM oraz portal Kierunek Irlandia.

Polska Macierz Szkolna w Irlandii, czyli...?

Polska Macierz Szkolna w Irlandii jest organizacją parasolową, która zrzesza szkoły działające na terenie Republiki Irlandii. PMSI jest organizacją non-profit a jej głównym celem jest działalność oświatowa na rzecz Polonii na terenie Republiki Irlandii. Organizacja jest otwarta na współpracę ze wszystkimi szkołami i organizacjami o profilu edukacyjnym. Istotną częścią działalności Macierzy jest skuteczny lobbing na rzecz zrównania praw uczniów pochodzenia polskiego w dostępie do polskojęzycznej edukacji:
- Chcemy, aby każde dziecko mogło liczyć na jednakowe wsparcie ze strony państwa polskiego w tym zakresie – podkreśla Martka Szutkowska – Kiszkiel, prezes Polskiej Macierzy w Irlandii.

Tomasz Wybranowski

Partnerzy
SŁUCHAJ NA SMARTPHONIE

Pobierz aplikację i słuchaj naszego radia, gdziekolwiek jesteś!

Facebook
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!